OCHA-NO HOUKOU-EN

OCHA-NO HOUKOU-EN

OCHA-NO HOUKOU-EN Company Name : Foundation Date : President Name : Contact Person for inquiries : Address :     Tel : Fax : E-Mail : Facebook :   OCHA-NO HOUKOU-EN 1974 Yoshio MURANAGAKoichi Yoshio MURANAGA Kori 12810, Chiran Minami-Kyushu ZIP Code:...
MIYAHARA HIKARI SEICHA

MIYAHARA HIKARI SEICHA

MIYAHARA HIKARI SEICHA Company Name : Foundation Date : President Name : Contact Person for inquiries : Address :     Tel : Fax : E-Mail :   MIYAHARA HIKARI SEICHA N/A Koichi MIYAHARA Takeshi MIHAYARA Kori 11741-5, Chiran Minami-Kyushu ZIP Code:...
JA Minami Satsuma Chiran Chagyo Center

JA Minami Satsuma Chiran Chagyo Center

JA Minami Satsuma Chiran Chagyo Center Company Name : Foundation Date : President Name : Contact Person for inquiries : Address :     Tel : Fax : E-Mail :   JA Minami Satsuma Chiran Chagyo Center 1998 Yamashita Yoshiyuki Yoshimine Yukinori Kori...
Chiran Tea Association

Chiran Tea Association

Chiran Tea Association Company Name : President Name : Address :     Tel : Fax : E-Mail :   CHIRAN TEA Association Masayoshi GOTO Kori 17327, Chiran Minamikyushu city ZIP Code : 897-0302 Kagoshima Prefecture JAPAN +81(0)993-58-7070 +81-(0)993-58-7976...
Chiran Tea Association

Yamashita Green Tea Farm

Yamashita Green Tea Farm Company Name : Foundation date : President Name : Contact person for inquiries : Address :   Tel : Fax : E-Mail :   Yamashita Green Tea Farm 1998 Satoshi YAMASHITA Satoshi YAMASHITA 6224-2 Kori, EI-cho Minami-Kyushu City ZIP Code...
Shimono Chaen

Shimono Chaen

Shimono Chaen Company Name : Foundation date : President Name : Contact person for inquiries : Address :       Tel : Fax : E-Mail : Instagram : Shimono Chaen 2007 Koki Shimono Koki Shimono 5499-2 Kamibeppu, Ei Town Minami-Kyushu City ZIP Code : 891-0705...

Pin It on Pinterest